RSA Archer parhaimmillaan, eli COHIS!

Rakensimme keskitetyn ratkaisun RSA Archeria käyttäen, lisäten sen tuomaa arvoa ja kattamalla yleisimmät käyttötapaukset kaikilla Archerin alustatoiminnoilla…

Yleisimmät käyttötapaukset

Valitsimme ja kehitimme huolellisesti Archerin yleisimmät, arvokkaimmat ja hyödyllisimmät GRC-käyttötapaukset.

Edullinen Suunnittelu

Olemme suunnitelleet ratkaisun mahdollisimman alhaisilla lisenssi- ja kehityskustannuksilla maksimoidaksemme asiakkaan sijoittaman pääoman tuottoasteen.

Kaikki alusta-ominaisuudet

COHIS sisältää kaikki Archer-alustan toiminnot, kuten sähköposti-ilmoitukset, työnkulut, integraatiot, ennalta määritetyt viennit jne.

Välitön Käyttöönotto

Kehitimme COHIS:in  suoraan sellaiselle tasolle, jolla monet asiakkaat voivat hyödyntää ratkaisua heti ensimmäisestä päivästä alkaen käytönoton jälkeen.

Pyydä Esitystä

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Perustelemme teille  GRC-ohjelman kannattavuuden.

  Löydä kanssamme COHIS:in tuoma merkittävä lisäarvo GRC-aloitteillesi!

  Organisaation & Varojen Hallinta

  Sisällyttää organisaatiohierarkian ja yrityksen muun omaisuuden, kuten prosessit, tuoteet/palvelut, rakennukset, työntekijöiden tiedot…

  Politiikkojen & Dokumentaation Hallinta

  Mahdollistaa politiikkojen ja vastaavien asiakirjojen tallentamisen ja hallinnan, ja kartoittaa ne myös muihin ratkaisuihin.

  Vaatimustenmukaisuuden Hallinta

  Tarjoaa mahdollisuuden rakentaa integroituja kontrolliviitekehyksiä ja vahvaa automaatiota kontrollien testaukseen.

  Riskienhallinta

  Täysimittainen riskienhallintaratkaisu riskien tunnistamisesta riskien arviointiin ja riskienhallintatoimenpiteisiin.

  Tietosuojan ja yksyityisyyden hallinta

  Kattaa kaikki tietosuojaan ja yksityisyyden hallintaan liittyvät prosessit, mukaan lukien GDPR-vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden hallinta.

  Turvallisuustapahtumien ja pyyntöjen hallinta

  Tallenna pyyntöjä ja turvallisuus-, yksityisyys-, laki- ja muun tyyppisiä tapahtumia ja suorita tutkimuksia.

  Jatkuvuuden Hallinta

  Suorita BIA-analyysejä, rakenna ja ylläpidä liiketoiminnan jatkuvuutta, toipumissuunnitelmia ja muita vastaavia suunnitelmia.

  Auditointien Hallinta

  Tallenna auditointitoimeksiannot ja niihin liittyvät yksityiskohdat, seuraa niihin liittyviä löydöksiä ja korjaussuunnitelmia.

  Löydösten & Poikkeusten Hallinta

  Tallenna kaikki löydökset monista lähteistä (riskienhallinta, vaatimustenmukaisuus, auditoinnit jne.) ja käsittele niitä korjauksilla tai poikkeuksilla.

  ISMS Hallinta

  Yhdistä kaikki ratkaisut linkittääksesi ja osoittaaksesi ISO 27001 -vaatimustenmukaisuuden.