Jatkuvuuden hallinta GRC:llä

Kun liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta toteutetaan tehokkaasti GRC-ohjelmistossa, se antaa organisaatioille mahdollisuuden reagoida nopeasti kriisitilanteissa tärkeiden käynnissä olevien toimintojen suojaamiseksi. Alla on lueteltu yleisimmät liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan käyttötapaukset, joita käytetään GRC-ympäristöissä:

 • Jatkuvuuden hallinta
 • Kriisinhallinta
 • Hätätilanteiden suunnittelu
 • Palautussuunnittelu
 • Kriisitapahtumien hallinta
 • Kolmansien osapuolien hallinta
 • ISO 22301-standardin vaatimustenmukaisuus
 • Jatkuvuuden riskienhallinta

Aiheeseen liittyvät GRC-ohjelmiston toiminnot

GRC-alustoilla on useita toimintoja joilla käynnistää ja hallita erilaisia ​​liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaprosesseja. Joitain aiheeseen liittyviä GRC-ohjelmistotoimintoja ovat:

 • Vaikutusanalyysit
 • Palautusstrategia ja tehtävien hallinta
 • Palautusvaatimusten hallinta
 • Hätätapauksen puhelujärjestykset
 • Suunnitelman aktivointi
 • Suunnitelmien testaus ja harjoitukset
 • Kriisitapahtumiin vastaaminen
 • Roolit ja Vastuiden Hallinta

Prosessitason edut

Jatkuvuuden hallintaprosessin toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tarjoaa nopeita etuja jatkuvuusprosessien määrittelyn, toteutuksen ja seurannan kypsyydelle. Joitain prosessitason etuja ovat:

 • Nopea jatkuvuus- ja palautussuunnitelmien toteutus
 • Keskitetty, johdonmukainen ja automatisoitu lähestymistapa jatkuvuuden hallintaan
 • Tehokkuus alaprosesseissa (BIA, testaus, tapaukset jne.)
 • Yhdenmukaisuus ISO 22301-standardin kanssa
 • Reaaliaikainen monitorointi ja kriisitilanteiden käsittely, suunnitelmien aktivointi

Integroidun GRC:n edut

Jatkuvuuden hallinnan prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä etuja muihin yritykselle tärkeisiin prosesseihin, kuten vaatimustenmukaisuuteen, auditointeihin, turvallisuuteen, tietosuojaan ja riskienhallintaan. Joitain näistä eduista ovat:

 • Yhdenmukaisuus jatkuvuusriskien ja muiden riskikehysten välillä
 • Yhdenmukaisuus ISO 22301 -standardin yleisen vaatimustenmukaisuuden kanssa
 • Kolmansien osapuolien hallinta jatkuvuussuunnittelun näkökulmasta
 • Parempi kartoitus tavoitteisiin, hierarkiaan ja omaisuuteen
 • Automaattinen ylläpito yleisen omaisuuden hallinnan avulla

sales@governify.com  – Näytämme teille miten Jatkuvuuden Hallinta toimii GRC:llä

Pyydä Esitystä